Kestävää päätöksentekoa

Agenda 2030

YK:n yleiskokouksessa allekirjoitettiin syyskuussa 2015 Agenda2030, kestävän kehityksen tavoitteet. Agenda 2030 on menestyksekästä edeltäjäänsä, vuosituhattavoitteita, vieläkin kunnianhimoisempi. Se on universaali, eli koskee kaikkia maita ja ihmisiä ja koostuu 17 tavoitteesta ja näiden alatavoitteista. Agenda 2030 kattaa taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen sekä ympäristön kestävyyden. Kaikki tavoitteet ovat tärkeitä ja yhteydessä toisiinsa; tavoitetta ei saa edistää toisen tavoitteen kustannuksella.

Kun vuosituhattavoitteet koskettivat vain kehitysmaita, Agenda 2030 vaatii jokaista maata toimimaan. Esimerkiksi tuloerojen kaventaminen ja päästöjen vähentäminen ovat asioita, joita rikkaiden maiden tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa. Epäselvää itselleni on, kuinka varmistetaan, että kaikki sitoutuvat tavoitteisiin ja kuinka sen noudattamista valvotaan. On mielenkiintoista myös nähdä, miten tavoitteisiin pääsyä pystytään seuraamaan.

 

Agendaan kuuluu myös kaikkien osallistaminen tavoitteiden saavuttamiseen, kansalaiset pystyvät vaatimaan päättäjiä toimimaan tavoitteiden saavuttamisen hyväksi. Tähän kuuluu olennaisesti myös tiedotus: mitä useampi tavoitteista tietää, sitä todennäköisemmin ne toteutuvat.

 

Kestävän kehityksen kurssi

Äkkiseltään kestävän kehityksen tavoitteet tuntuvat kaukaisilta ja laajoilta kokonaisuuksilta. Suomen YK-liitto ja UNDP ovat yhteistyössä Funzin kanssa kehittäneet Kestävää päätöksentekoa -mobiilikurssin, joka tuo globaalit tavoitteet kuntien tasolle. Sivustolla kerrotaan, miten tavoitteita sovelletaan Suomessa ja mitä kunnat ja kuntalaiset voivat niiden edistämiseksi tehdä. Esimerkkien avulla tavoitteiden tärkeys Suomessakin on helppo ymmärtää.

 

Kurssi tuo tavoitteet konkreettisesti meidän jokaisen arkielämään ja kaikista tavoitteista kerrotaan, miten ne ovat sovellettavissa kunnissa. Esimerkiksi, tavoite 2: eroon nälästä, tuntuu tavoitteelta sellaiselta, jolle ei Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa voida/tarvitse tehdä mitään. Kuitenkin, kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa maailman ruokaturvaan, sillä ne päättävät, millaista ruokaa laitoksissaan tarjoavat, jolloin voivat vaikuttaa muun muassa siihen, miten tämä ruoka on tuotettu.

 

 

Mobiilikurssi on jaettu viiteen eri osioon:

Kunta osana maailmaa – kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävää taloutta ja toimeentuloa

Ketään ei jätetä – sosiaalinen kestävyys

Planeetan rajat – ympäristön kestävä kehitys

Hyvän elämän avaimet – kulttuurinen kestävyys

 

Näistä jokainen osio sisältää noin 20 lyhyttä oppikorttia, jotka lukee nopeasti sekä muutamia ”visailu”-kysymyksiä. Koko kurssia ei tarvitse suorittaa kerralla, vaan sitä voi jatkaa silloin kun on aikaa. (Mielestäni loistava vaihtoehto loputtomalle facebook- ja instafeedien selaamiselle, kun puhelimella haluaa kuitenkin scrollata, tässä ainakin oppii samalla tärkeästä asiasta.)

Kurssilla avataan jokainen tavoite, ja kerrotaan, miten niiden toteutumista voi omassa kunnassaan edistää. Kurssi julkaistiin nyt kuntavaalien alla, ja se onkin hyödyllinen erityisesti ehdokkaille. Se on kuitenkin kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja suosittelenkin jokaista tutustumaan siihen. Kuntatasolla meidän kaikkien on helppo vaikuttaa asioihin ja kurssi kertoo hyvin, miten se onnistuu. Kunnianhimoisia ja tulevaisuudelle tärkeitä tavoitteita ei saavuteta sopimuksia ja päätöksiä tekemällä, vaan ne tarvitsevat rinnalleen toiminnan, johon jokaisella on mahdollisuus osallistua.

 

Kurssille on otettu mukaan esimerkkejä Suomen kunnista, jotka ovat jo ottaneet päätöksissään huomioon kestävän kehityksen. Esimerkiksi Lempäälä tarjoaa yhtenä Suomen Reilun kaupan kuntana tilaisuuksissaan laitoksissaan Reilun kaupan tuotteita, Iin kunta optimoi sähkönkulutusmittarin avulla energiankulutuksen ja laski laitteiden optimoinnilla 43% energiankulutusta ensimmäisen vuoden aikana ja Kokkola on lisännyt globaalikasvatuksen peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmiin. Oman kunnan #kestäväteko kannattaa vaikka twiitata, jolloin se voi päästä mukaan kurssille.

Globaalit tavoitteet tuntuvat helposti kaukaisilta, mutta kun ne tuodaan valtio- ja vielä erityisesti kuntatasolle, ne ovat jo paljon helpommin käsitettävissä. Helposti tuntuu, ettei Suomessa voi vaikuttaa globaaleihin asioihin, vaan suurimpien valtioiden on aloitettava toiminta. Unohtuu, että voimme kaikki, ja meidän pitääkin, olla muutos, jonka haluamme maailmaan.

– Maria

Kestävää päätöksentekoa -kurssi on käytettävissä mobiilissa osoitteella funzi.mobi/go/kestavakunta.

Kuvat: Joonas Laine & YK-liitto