Eettisen kaupan puolesta

Globaalissa maailmassa kaupankäynnillä on merkittävä rooli ja se koskettaa niin valtioita, yrityksiä kuin yksilöitäkin. Kansainvälisisissä tuotantoketjuissa on paljon ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä. Halusimme selvittää millaista on kestävä ja eettinen kauppa ja kuinka tulisi toimia myös kuluttajana, jotta voisi olla varma siitä, että ihmisoikeuksia ei missään vaiheessa loukattaisi. Otimme yhteyttä Eettisen kaupan puolesta ry:hyn ja vaikuttamistyön koordinaattori Maija Lumme vastasi kysymyksiimme.

 

Miksi kestävä kehitys ja eettinen kauppa on tärkeää ja mihin sillä on vaikutusta?

Koska maailma tuhoutuu. Piste. Heh, vakavasti puhuen maailmankauppaan vaikuttaminen on ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta ihan olennaista. Tuotantoketjuissa tapahtuu paljon vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, eikä niitä pidä katsoa läpi sormien. Päätöksentekijöihin ja yrityksiin pitää vaikuttaa, sillä ei ole ok tehdä voittoa ihmisoikeuksien kustannuksella.

Mikä on Eetti?

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) on kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista. Herätämme keskustelua globaalin tuotannon ongelmista ja kannustamme yrityksiä vastuullisuuteen. Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan kehitysmaiden tuottajien ja työntekijöiden hyväksi. Kampanjoimme myös eettisempien julkisten hankintojen puolesta.

Millaista toimintaa Eetillä on ja missä se vaikuttaa?

Eetin toimintaan ovat tervetulleita kaikki oikeudenmukaisesta maailmankaupasta kiinnostuneet. Toimintaamme kuuluvat erilaiset kampanjat sekä kouluyhteistyö, joka tarjoaa mahdollisuuden kouluvierailutoimintaan. Eetti on valtakunnallinen järjestö ja paikallistoimintaa löytyy eri puolilta Suomea.

Kuinka voi osallistua Eetin toimintaan?

Eetin toimintaan pääsee mukaan osallistumalla koulutuksiin, keskustelutilaisuuksiin tai tempauksiin. Osoitteesta eetti.fi löytyy tapahtumakalenteri ja sähköpostilistat, joilla kerrotaan toiminnasta. Voit myös tilata Eetin uutiskirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@eetti.fi. Facebookissa tiedotamme ajankohtaisista uutisista ja tulevista tapahtumista. Eetin nakkirinki -Facebook-ryhmässä jaetaan nakkeja eli erilaisia vapaaehtoistehtäviä. Tervetuloa mukaan!

Mikä on yritysten vastuu kestävässä kehityksessä ja kuinka yrityksiin voi vaikuttaa?

Yrityksiltä täytyy vaatia sitä, että niiden liiketoiminta ei vahingoita ihmisoikeuksia. Tarvitaan myös sanktioita niille, jotka eivät kanna vastuutaan eli suositusten sijaan pitää saada pakottavaa lainsäädäntöä. Ja kuten edellä sanoin, yrityksille voi ja pitää antaa suoraa asiakaspalautetta. Ne kuuntelevat kyllä.

Mitä konkreettisia asioita yksilö voi toiminnassaan ottaa huomioon ja tehdä?

Pitää lähteä liikkeelle siitä, että ottaa selvää asioista. Sitten voi lähettää kansanedustajalle viestiä, että näin ei saa olla. Säätäkää lakeja! Sen jälkeen voi ostopäätöksiä tehdessään tehdä vähän vertailua ja kysyä yrityksiltä tuotanto-oloista, kunnioitetaanko tuotannossa ihmisoikeuksia, miten toimintaa valvotaan jne. Omaa kuluttamista voi tarkastella kriittisesti ja miettiä, toimisiko vanha kännykkä vielä vähän kauemmin tai kannattaako viiden euron t-paitaa ostaa jne. Somessa kannattaa jakaa mielenkiintoisia artikkeleja, kavereiden kanssa käydä keskusteluja siitä, miten asiat ovat ja miten niiden pitäisi olla.

Millaisia ovat kestävät ja eettiset lahjat, vaikka joulusesonkia ajatellen?

Kestävät, tarpeeseen tulevat lahjat, tai esimerkiksi aineettomat lahjat. Järjestöille lahjoittaminen on myös hyvä vaihtoehto! Suklaa kuuluu perinteisesti jouluun, mutta kaakaon tuotantoon liittyy hurjan paljon riskejä. Se on lapsityövoimavaltaisimpia tuotannonaloja maailmassa. Joten, vaikka sertifioinneissa puutteita onkin, kannattaa valita Reilun kaupan suklaata. Lisää ideoita löytyy Kepan ylläpitämästä listasta:https://www.kepa.fi/osallistu/eettiset-joululahjat

Mikä sinua henkilökohtaisesti innostaa ja motivoi toimimaan eettisen kaupan ja kestävämmän maailman puolesta?

Minua motivoi se, että muutos näkyy konkreettisesti ja aika nopeastikin. Yritykset ja lainsäädäntö kehittyvät sitä mukaa, kun kansalaiset ja järjestöt vaativat parempaa. Marraskuun lopulla esimerkiksi EU päätti konfliktimineraalilainsäädännöstä, mikä oli osin kansalaisjärjestöjen aktiivisen vaikuttamisen tulosta. Toisaalta myös se rohkaisee, että jokainen voi tehdä pieniä arjen valintoja. Ruokakaupan valikoimaankin pystyy vaikuttamaan, kun antaa palautetta.

Vapaa sana

Vaikka maailmassa onkin niin paljon vikoja, ei pidä lannistua, vaan ryhtyä tarmokkaasti korjaamaan niitä. Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan!

 

Hyvää YK:n ihmisoikeuksien päivää!

-Anna ja Maria