Mitä on kestävä kehitys ja miksi se on tärkeää?

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

– Gro Harlem Brundtland 1987

 

Kestävä kehitys on…

…sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.
…ajattelua sukupolvien yli.
…toimintamme sopeuttamista luonnon uudistumis- ja kantokyvyn rajoihin.
…vastaamista väestönkasvun, köyhyyden, ruoka- ja terveydenhuollon asettamiin haasteisiin.
…sukupuolten välisen tasa-arvon ja koulutuksen edistämistä.
…globaalia toimintaa, johon kaikki voivat vaikuttaa.
…jaettu ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

 

Kestävä kehitys on ohjattua yhteiskunnallista muutosta kohti hyvien elinmahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Se kattaa kaikki elämisen osa-alueet, mikä tarkoittaa myös sitä, että jokainen voi tehdä osaltaan maailmasta kestävämmän. Omassa arjessa kestävän kehityksen toteuttaminen voi olla vaikka sitä, että vähentää ruokahävikkiä ja turhaa kulutusta. Kun yksi päättää elää kestävämmin, toimii hän tärkeänä esimerkkinä muillekin.

Vastuu maailman muuttamisesta ja kestävästä kehityksestä ei ole kuitenkaan ainoastaan yksilöillä. Yrityksillä ja valtioilla on merkittävä rooli ottaa huomioon kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet päätöksenteossaan ja toiminnassaan.

Kestävä kehitys on siis hurjan suuri kokonaisuus. Se kattaa kaiken. On helppo hämmentyä, kun pohtii miten voisin koko ajan pitää mielessä kestävämmän elämän ja kehityksen tavoitteet, vaikka oma arkielämä on hyvin pienimuotoista verrattuna suuriin tavoitteisiin. Mutta kuten jo sanottua, jokainen meistä vaikuttaa ja jo se auttaa tekemään parempia valintoja, kun asiaa ajattelee ja sen tiedostaa.

Miksi kestävät elämäntavat yksilötasolla, sekä strategiat kansallisella ja kansainvälisellä tasoilla ovat tärkeitä? Asiaa on hyvä pohtia, sillä vain oma motivaatio ja perustelut itselle saavat toimimaan aidosta halusta ja välittämisestä. On tärkeää omaksua kestävät toimintatavat, sillä me vahvasti koemme, että emme voi ajatella vain itseämme. Toimimalla paremmin ja oikeudenmukaisemmin voimme saada aikaan hyvää niin nykyiselle maailmalle ja ihmisille ympärillämme, kuin tulevaisuuden maailmalle myös. Ei tunnu reilulta kuluttaa ja käyttäytyä huonosti ajattelematta muita, viemällä tänään resursseja tulevaisuudelta. Kestävän kehityksen on tarkoitus tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä mahdollisuuksia tulevaisuuden tarpeilta, se ei siis tarkoita sitä, ettemmekö voi kehittää maailmaa ja eri osa-alueita. Kyse on siis toimintatavoista ja siitä, että kehitys nimenomaisesti olisi kestävää, sitä että kaikessa tekemisessä otetaan huomioon syyt, seuraukset, toimintatavat sekä oikeudenmukaiset lähtökohdat.

Kestävä kehitys jaetaan siis kolmeen eri ”alalajiin”, joita ovat : ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Nämä laajat kokonaisuudet kattavat elämän monimuotoisuudessaan niin yksilötasolla, kuin maailmanlaajuisesti. Haluammekin syventyä niihin kaikkiin myöhemmissä postauksissa paremmin, jotta olisi helpompaa ymmärtää kokonaiskuvaa ja saada oikeasti kiinni siitä, mitä voisi tehdä kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Lisäksi kiinnostavia teemoja kestävän kehityksen yleiskuvan ja käsityksen lisäksi ovat esimerkiksi se, millainen historia sillä on Suomessa ja minkälaista työtä Suomessa nykyään tehdään kestävän kehityksen eteen, mitä YK:ssa, Euroopassa ja Pohjoismaissa tehdään sekä tietysti käsitys siitä, miten itse voi vaikuttaa. Koska se todellakin on mahdollista!

Lisää tietoa aiheesta löytää esimerkiksi näiltä sivuilta:

Ympäristöministeriön sivut

Valtioneuvoston kanslian ylläpitämä kestavakehitys.fi

 

Ihanaa joulukuun alkua ja viikonloppua kaikille!

– Anna ja Maria

 

The challenge before us requires each and every one of us to take action. We owe this to ourselves, but more importantly to the future generations who are counting on us.

– Leonardo DiCaprio 2016